فروشگاه اینترنتی سایت پایه

اخبار

اخبار

اخبار

آناتومی پوست

پوست بزرگترین ارگان بدن است. ارگانی که دارای کارکردهای متنوع شامل حفاظت در برابر اشعه ها،کنترل دمای بدن و انتقال عصب از شبکه عصب های فراوان می باشد.

۱ / ۱۱ / ۱۳۹۶